Ηλιακή Ενέργεια

Δοχεία Αδρανείας

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους είναι:

Ένας ή περισσότεροι εναλλάκτες για σύνδεση με περισσότερες πηγές ενέργειας

Μόνωση από οικολογική πολυουρεθάνη πυκνότητας 52 kg/m3 και πάχους 50mm τουλάχιστον για ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών.

 • ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 150L – 2000L
  • Μονής ενέργειας
  • Διπλής ενέργειας
  • Τριπλής ενέργειας
 • ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ME INOX ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ 500L – 2000L
  • Μονής ενέργειας
  • Διπλής ενέργειας
  • Τριπλής ενέργειας
 • ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΤΑΝΚ ΙΝ ΤΑΝΚ 500L – 2000L
  • Μονής ενέργειας
  • Διπλής ενέργειας
  • Τριπλής ενέργειας

 

Προϊόντα