Νέα-Ανακοινώσεις

25.09.2020

Την Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020 ο Σύνδεσμος Χανίων σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ρεθύμνου, πραγματοποίησαν επίσκεψη στο εργοστάσιο της Interplast, στην Κομοτηνή. 

Οι δύο σύνδεσμοι είχαν την ευκαιρία να... Περισσότερα

06.03.2020

Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 η Interplast τιμήθηκε με σημαντικές διακρίσεις οι οποίες αφορούν τρία καινοτόμα – ... Περισσότερα

03.07.2019

Με την από 02/07/2019  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το

νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ

Α.Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –... Περισσότερα