Νέα-Ανακοινώσεις

06.03.2020

Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 η Interplast τιμήθηκε με σημαντικές διακρίσεις οι οποίες αφορούν τρία καινοτόμα – ... Περισσότερα

03.07.2019

Με την από 02/07/2019  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το

νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ

Α.Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –... Περισσότερα

22.05.2019

Με την από 15/05/2019 απόφαση του Διοικητικού... Περισσότερα

07.01.2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Α. Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ"

Αρ. Γ. Ε. ΜΗ.:... Περισσότερα