Εxhibitions

1st Innovative Product Award - Aqua Plus Prins
11.12.2017
1ο Βραβείο Καινοτόμου Προϊόντος - Aqua Plus Prins
11.12.2017
Climatherm 2016
29.02.2016
ISH 2015
13.03.2015
BIG 5 2014
17.11.2014
CLIMATHERM 2014
06.03.2014
CLIMATHERM 2014
BIG 5 2013
25.11.2013
ISH 2013
12.03.2013
Climatherm 2012
01.03.2012
Mostra Convegno 2010
23.03.2010
Climatherm Athens 2010
03.03.2010
ISH 2010
16.02.2010