Σεμινάρια

Με επιτυχία πραγματοποιούνται συνεχώς ειδικά σεμινάρια με στόχο την εκπαίδευση και ενημέρωση θερμοϋδραυλικών, συμβούλων μελετητών και πλήθος τεχνικού κόσμου του τομέα κτιριακής κατασκευής για τις νέες μεθόδους, τα εξελισσόμενα προϊόντα και την ολοένα αναπτυσσόμενη τεχνολογία.

Η θεματολογία των ειδικών αυτών σεμιναρίων αφορά την οργάνωση, την υποδομή και την ανάπτυξη της εταιρίας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσίαση της πλήρους γκάμας των προϊόντων Interplast για εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και αποχέτευσης, στα νέα καινοτόμα προϊόντα της και στην επίδειξη τους καθώς και στους τρόπους διασφάλισης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

Δυνατότητα διεξαγωγής των σεμιναρίων υπάρχει, είτε στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στις εγκαταστάσεις της παραγωγικής μονάδας στην Κομοτηνή όπου παράλληλα γίνεται και επίδειξη του τρόπου παραγωγής των σωλήνων και εξαρτημάτων επί των γραμμών παραγωγής, είτε στον χώρο εργασίας των ενδιαφερόμενων. Πολλοί επαγγελματίες στην προσπάθεια εξοικονόμησης χρόνου και χρήματος προτιμούν αυτές οι υπηρεσίες να τους παρέχονται, όπου αυτό είναι εφικτό, στον δικό τους χώρο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα και τη θεματολογία των σεμιναρίων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε στο τηλέφωνο 25310 38811 είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@interplast.gr