Ηλιακή Ενέργεια

Πιστοποιήσεις

Ασφάλεια και Αξιοπιστία με αποδείξεις

Οι συλλέκτες υπερκαλύπτουν τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις Ευρωπαϊκές Νόρμες. Διαθέτουν τα διεθνή και επίσημα σήματα CE και Solar Keymark.

Είναι πιστοποιημένα απο διεθνείς οργανισμούς και έχουν υποστεί ελέγχους απο Ευρωπαϊκά εργαστήρια δοκιμών.