Ενδοδαπέδια

Μελέτη

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός… 

Γι’ αυτό μια σωστή και αξιόπιστη μελέτη αποτελεί την εγγύηση για την απρόσκοπτη και οικονομική λειτουργία ενός συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Το τμήμα μελετών της Interplast αποτελείται από

  • Έμπειρους Μηχανολόγους Μηχανικούς, εξειδικευμένους στις μελέτες ενδοδαπέδιας θέρμανσης
  • Μηχανολόγο Μηχανικό εξειδικευμένο σε Γεωθερμικές εφαρμογές
  • Μηχανολόγο – Περιβαλλοντολόγο

οι οποίοι σε περίπτωση ανάθεσης του έργου εκπονούν την μελέτη εγκατάστασης και τα σχέδια κατόψεων. Ο φάκελος της σχεδιομελέτης παραδίδεται μαζί με τα υλικά της εγκατάστασης και αποτελεί το βασικό εγχειρίδιο του εγκαταστάτη υδραυλικού για την ορθή εκτέλεση των εργασιών της εγκατάστασης του οριζοντίου συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης Interplast, μαζί με την τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης. 

Με επί τόπου παρουσία, εφόσον κριθεί αναγκαίο, οι μηχανικοί της εταιρείας δίνουν λύσεις και κατευθύνσεις σε ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις.