Ενδοδαπέδια Ξηράς δόμησης

Μελέτη

Για την Interplast η μελέτη των εξαιρετικά σύνθετων συστημάτων θέρμανσης–ψύξης επιφανειών έχει ιδιαίτερη αξία. Η ορθότητα των υπολογισμών εγγυάται τον συνδυασμό βέλτιστης απόδοσης και οικονομικής λειτουργίας. Ο σχεδιασμός του συστήματος διαφοροποιείται με βάση την γεωγραφική θέση, την θερμομονωτική επάρκεια, τις πιθανές ειδικές απαιτήσεις και την γεωμετρία του κτιρίου.
Το τμήμα ενεργειακών εφαρμογών στελεχώνεται από εξειδικευμένους Μηχανολόγους Μηχανικούς με πολυετή εμπειρία. Η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση στις επιταγές των νέων υλικών και τεχνολογιών προσδίδει το ανάλογο θεωρητικό υπόβαθρο στο ανθρώπινο δυναμικό του τμήματος, καθιστώντας το ικανό να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε απαίτηση του συνεργάτη μελετητή και του εγκαταστάτη τεχνικού.
Η Interplast χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής εξοπλίστηκε με ένα προηγμένο λογισμικό υπολογισμού για το νέο σύστημα ξηράς δόμησης, τα αποτελέσματα του οποίου δίνουν μεγάλη ακρίβεια. Το λογισμικό διαθέτει σχεδιαστικό πυρήνα που αποτυπώνει στην κάτοψη του κτιρίου την ακριβή θέση-διάταξη των δύο διαφορετικών τύπων ινογυψοσανίδας και του υδραυλικού δικτύου ξεχωριστά. Αυτό εξυπηρετεί τον εγκαταστάτη τεχνικό αποτυπώνοντας τις απόλυτες κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Έτσι χωρίς να χρειάζονται πολυάριθμες μετρήσεις και υπολογισμοί διευκολύνει την κατασκευή, εξαλείφει την πιθανότητα σφάλματος,
μειώνοντας δραματικά τον χρόνο εγκατάστασης.
Η εταιρεία μας διοργανώνει επιμορφωτικού χαρακτήρα εκπαιδευτικά σεμινάρια για επαγγελματίες. Επίσης κατά περίπτωση παρέχει μηχανικό που με επί τόπου παρουσία δίνει λύσεις και κατευθύνσεις στην εφαρμογή του νέου συστήματος. Ο πελάτης ενημερώνεται με προκοστολόγηση του έργου σύμφωνα με το αίτημα του και τα στοιχεία που μας έχει προσκομίσει. Με την ανάθεση του έργου εκπονείται αναλυτική μελέτη εφαρμογής και κατασκευαστικά σχέδια που συνοδεύουν το προϊόν.