Ενδοδαπέδια Ξηράς δόμησης

Αυτονομία Χώρων

Το σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης παρέχει τη δυνατότητα να ελέγξουμε τη θερμοκρασία κάθε δωματίου ανεξάρτητα, όπως εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες μας! 

Για τον ολοκληρωμένο έλεγχο είναι απαραίτητα:

  • Ο θερμοστάτης χώρου, ο οποίος αντιδρά στις θερμοκρασιακές αλλαγές με ακρίβεια έως και 0,1°C και έτσι επιτυγχάνουμε την επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου.
  • Θερμοηλεκτρικοί κινητήρες (actuators) οι οποίοι επικοινωνούν μέσω του διανομέα με τον αντίστοιχο θερμοστάτη χώρου και ανοίγουν ή κλείνουν τα κυκλώματα της ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Μπορούμε να συνδέσουμε μέχρι τέσσερεις θερμοηλεκτρικούς κινητήρες με έναν θερμοστάτη χώρου. Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουμε αυτονομία σε όλους τους χώρους μιας κατοικίας, με αποτέλεσμα οικονομικότερη λειτουργία και δυνατότητα επιλογής διαφορετικής θερμοκρασίας ανά θερμαινόμενο χώρο.
  • Η βάση επικοινωνίας – διανομέας ο οποίος παίρνει εντολή από τους θερμοστάτες χώρου και τη μεταφέρει στους ηλεκτροθερμικούς κινητήρες του συλλέκτη, ώστε να ανοίγουν και να κλείνουν τα κυκλώματα σύμφωνα με την επιθυμητή θερμοκρασία κάθε χώρου.
  • Ενεργοποιητής κυκλοφορητή ο οποίος εκκινεί ή σταματά τον κυκλοφορητή της θέρμανσης με την απαραίτητη χρονοκαθυστέρηση, όταν οι θερμοστάτες δίνουν εντολή εκκίνησης ή τερματισμού της θέρμανσης στους ηλεκτροθερμικούς κινητήρες.
  • Μια έξυπνη και ευέλικτη λύση στις περιπτώσεις που επιθυμούμε να τοποθετήσουμε εκ των υστέρων ξεχωριστούς θερμοστάτες για τον έλεγχο της επιθυμητής θερμοκρασίας ανά χώρο, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσουμε καλώδια επικοινωνίας αποτελεί το σύστημα θερμοστατών ασύρματης επικοινωνίας. Οι θερμοστάτες του χώρου λειτουργούν ως πομποί και η βάση ως δέκτης, δίνοντας εντολές στους θερμοηλεκτρικούς κινητήρες του συλλέκτη να ανοίγουν και να κλείνουν τα κυκλώματα χωρίς τη χρήση καλωδίων.
  • Για την αυτοματοποίηση του ελέγχου λειτουργίας της ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι διαθέσιμα συστήματα αντιστάθμισης. Η αντιστάθμιση αναγνωρίζει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος με ένα αισθητήριο και επενεργεί στην τρίοδη βάνα ανάμιξης και στον κυκλοφορητή της θέρμανσης. Έτσι προλαμβάνεται η αδράνεια του συστήματος σύμφωνα με τις θερμοκρασιακές αλλαγές του περιβάλλοντος, επιτυγχάνοντας οικονομικότερη λειτουργία της θέρμανσης.