Ενδοδαπέδια Ξηράς δόμησης

Αντλιοστάσιο

Σε όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου και για μέγιστη οικονομία καυσίμου, η Interplast προτείνει δύο βαθμίδες ρύθμισης της θερμοκρασίας προσαγωγής από το λέβητα προς την ενδοδαπέδια θέρμανση. 

Με τη χρήση κεντρικής τετραόδου βάνας ανάμιξης, πραγματοποιείται η πρώτη ρύθμιση του νερού που τροφοδοτεί ο λέβητας, γύρω στους 50ºC. Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και η προστασία του λέβητα από επιστρεφόμενα νερά χαμηλής θερμοκρασίας. 

Μετά την τετράοδο, τοποθετείται τρίοδος βάνα ανάμιξης στη κεντρική γραμμή προσαγωγής κάθε γκρουπ συλλεκτών, ρυθμίζοντας σε δεύτερο βαθμό και διαφορετικά για κάθε συλλέκτη τη θερμοκρασία προσαγωγής στο δάπεδο. 

Σε κάθε τρίοδο βάνα ανάμιξης υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτροκινητήρα με προρρύθμιση θερμοκρασίας. Με την βοήθεια ενός αισθητηρίου καθορίζουμε την επιθυμητή θερμοκρασία προσαγωγής στο συλλέκτη της ενδοδαπέδιας και το χρόνο κατά τον οποίο θα δοθεί η εντολή στον ηλεκτροκινητήρα για να την ρυθμίσει. 

Για την ασφάλεια του συστήματος, τοποθετούμε υδροστάτη επαφής ο οποίος ελέγχει τη θερμοκρασία προσαγωγής και διακόπτει τον κυκλοφορητή της θέρμανσης σε περίπτωση που η θερμοκρασία προσαγωγής υπερβεί τη μέγιστη επιθυμητή ρύθμιση. 

Για τις κεντρικές στήλες η Interplast διαθέτει το σωλήνα Aqua – plus με αλουμίνιο ή το σωλήνα Aqua Plus με υαλονήματα. Με όλα τα πλεονεκτήματα των σωλήνων από PP-R και επιπλέον τον περιορισμό των γραμμικών διαστολών λόγω του φύλλου αλουμινίου ή των ινών υάλου. Με την ολοκληρωμένη γκάμα των εξαρτημάτων του (ταυ, γωνίες κλπ.) εξασφαλίζεται απλότητα στην εγκατάσταση και αισθητικό τελικό αποτέλεσμα.