ComoPex

Ερωτήσεις - απαντήσεις

Οι διαφορές των μεθόδων δικτύωσης αφορούν τα μέσα που χρησιμοποιούνται για να δικτυώσουν το πολυαιθυλένιο (π.χ. υπεροξείδια μέθοδος a, σιλάνια μέθοδος b, με ακτίνες γ μέθοδος c). Όλες ανεξαιρέτως οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται αποσκοπούν στο να κάνουν τον σωλήνα δικτυωμένου πολυαιθυλενίου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αντοχών που προδιαγράφονται στην Ευρωπαϊκή νόρμα ΕΝ 12318 και στο DIN 16892/16893.

Οι σωλήνες Como-pex είναι μη τοξικοί και απόλυτα ασφαλείς για νερό και τρόφιμα. Τοξικολογικές αναλύσεις ,που έχουν γίνει σε πολλές αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες, βεβαιώνουν την έγκριση της χρήσης σωλήνων δικτυωμένου πολυαιθυλενίου για πόσιμο νερό. Οι σωλήνες Como-pex διαθέτουν πιστοποίηση καταλληλότητας για πόσιμο νερό από το βρετανικό ινστιτούτο WRAS, μέλος του Διεθνούς Οργανισμού NSF Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Interplast εγγυάται για περίοδο 30 χρόνων με ασφαλιστική κάλυψη από την εταιρεία Allianz για ζημιές που προκαλούνται από πιθανότητα λάθους στην παραγωγή του σωλήνα, με χρηματικό ποσό 500.000€ κατά περίπτωση και μέχρι του ανώτερου ποσού 3.000.000€ στη διάρκεια ενός έτους.

Η Interplast είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 και τηρεί όλες τις διαδικασίες του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Οι έλεγχοι στους οποίους υπόκεινται τα προϊόντα μας ξεκινούν από τα τεστ παραλαβής πρώτων υλών, διαφόρων υλικών και υλικών συσκευασίας. Ακολουθούν οι δοκιμές των τελικών προϊόντων που περιλαμβάνουν ελέγχους διαστάσεων ,οπτικούς ελέγχους, δοκιμές σε πίεση και θερμοκρασία, δοκιμές επαναφοράς μετά από θέρμανση, δοκιμές κρούσης, έλεγχος του βαθμού δικτύωσης, ελέγχους κατά τη φάση της συσκευασίας και δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την φάση της αποθήκευσης. 

Παράλληλα, οι διεθνείς φορείς πιστοποίησης SKZ, AENOR,CSA, WRAS ελέγχουν την ποιότητα των σωλήνων μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε 6μηνο) πραγματοποιώντας τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους από τις αποθήκες και τις γραμμές παραγωγής.

Καμία. Η ποιοτική διαφορά των σωλήνων δεν έγκειται στη χώρα αλλά στον τρόπο παραγωγής. Η Interplast καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις μιας υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής. Με τον πλέον σύγχρονο και αυτοματοποιημένο εξοπλισμό της και σε συνδυασμό με τους αυστηρότατους ποιοτικούς ελέγχους, εγγυάται την επίτευξη της απόλυτης ποιότητας του τελικού προϊόντος. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι οι σωλήνες Comopex φέρουν τις ίδιες διεθνείς πιστοποιήσεις με άλλους ισάξια ανταγωνιστικούς ευρωπαϊκούς σωλήνες.

Οι σωλήνες Pex παρουσιάζουν εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, σε συνδυασμό με συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και πίεσης. Έχουν σχεδιαστεί για χρόνο ζωής πάνω από 50 χρόνια συνεχούς λειτουργίας στους 95ºC και σε πίεση 10 bar. Το διάγραμμα διάρκειας ζωής επιβεβαιώνει την εξαιρετική συμπεριφορά του σωλήνα στην περίπτωση που χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

Όχι. Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου είναι σχεδιασμένοι για μεταφορά πόσιμου νερού. Αποτελούν μια φτηνότερη λύση αλλά όχι την ενδεδειγμένη. Οι σωλήνες που εγκαθίστανται μέσα στην οικοδομή θα πρέπει να πληρούν υψηλές απαιτήσεις σε μηχανικές αντοχές προς αποφυγή υδραυλικών πληγμάτων.

Οι συλλέκτες τύπου μπάρας με ρυθμιστικές βαλβίδες επιτρέπουν την απομόνωση των κυκλωμάτων σε περίπτωση βλάβης, επίσης μας επιτρέπουν να ρυθμίζουμε την παροχή στο σύστημα . Οι διακόπτες On/Off (mini βανάκια ) έχουν μικρότερο κόστος, αλλά μετά από μικρό χρονικό διάστημα υπάρχει κίνδυνος να μη λειτουργούν λόγω της επικάθησης αλάτων. Επίσης η χρησιμοποίησή τους αυξάνει τη πιθανότητα υδραυλικού πλήγματος διότι δεν είναι ρυθμιστικές βαλβίδες.

Ο συλλέκτης τύπου μπάρας με ρυθμιστικές βαλβίδες αποτελεί προαπαιτούμενο για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης σε πολλές χώρες της Ε.Ε. Οι συνδέσεις μεταξύ των συλλεκτών απαγορεύονται γιατί η πιθανή βλάβη μεταξύ των συλλεκτών δύσκολα επιδιορθώνεται.
Ο ευρωκώνος έχει πλέον καθιερωθεί στις χώρες της Ε.Ε. ως μόνιμη παροχή για να μπορεί μεγαλύτερη ποσότητα νερού να διέρχεται στα κυκλώματα. Οι ρυθμιστικές βαλβίδες μας επιτρέπουν να κάνουμε απόλυτη ρύθμιση της παροχής του νερού, πράγμα πού δε συμβαίνει με τους διακόπτες On/Off.