ComoPex

Διασφάλιση ποιότητας κατά την παραγωγή

Στοχεύοντας πάντα στη διασφάλιση της απόλυτης ποιότητας, οι γραμμές παραγωγής της Interplast, πέραν του συνήθη μηχανολογικού εξοπλισμού με τον οποίο παράγονται οι σωλήνες Pex, εφοδιάζονται και με τον παρακάτω πρόσθετο εξοπλισμό διασφαλίζοντας την ποιότητα σε απόλυτο βαθμό και αποφέροντας στον καταναλωτή τη βεβαιότητα ότι έχει στη διάθεση του άρτια συστήματα υψηλής ποιότητας.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε σταθεροποίηση των δεδομένων του Extruder για τις υδρόφιλες πρώτες ύλες, αποφεύγοντας έτσι φαινόμενα αλλαγής των διαστάσεων που παρατηρούνται σε αρκετούς σωλήνες του ανταγωνισμού.

Μ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε απόκλιση των αναμειγνυόμενων υλικών ± 0,01%. Σε πρώτες ύλες όπως το PEX, έχει πολύ μεγάλη σημασία η αναλογία των πρόσθετων που είναι υπεύθυνα για την δικτύωση, να είναι ακριβής. Σε περίπτωση που η αναλογία δεν είναι απόλυτα ακριβής τότε ο σωλήνας χάνει τις αντοχές του ή γίνεται σκληρότερος.

Έτσι επιτυγχάνουμε σταθερό βάρος ανά μέτρο στον παραγόμενο σωλήνα, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την τήρηση των σωστών διαστάσεων. Είναι το πρώτο στάδιο ελέγχου των διαστάσεων του σωλήνα.

Σύστημα με το οποίο ρυθμίζονται αυτόματα τα επιθυμητά όρια του πάχους τοιχώματος του σωλήνα, μέσω του extruder της γραμμής παραγωγής. Αποτελεί το δεύτερο μέρος διασφάλισης και τήρησης των διαστάσεων του σωλήνα, έχοντας σαν αποτέλεσμα την σωστή εφαρμογή του ορειχάλκινου συνδέσμου στο σωλήνα.

Αποτελεί το τρίτο και τελευταίο μέρος των ηλεκτρονικών ελέγχων. Οι ακριβείς μετρήσεις του LASER SCANNER διασφαλίζουν την σωστή εφαρμογή του περικοχλίου στον πλαστικό σωλήνα.

Παράλληλα με όλα αυτά, εγγύηση για την παραγωγή και υψηλή ποιότητα σωλήνων που απευθύνονται στην ύδρευση και τη θέρμανση, αποτελούν και τα παρακάτω στοιχεία:

Ειδικά σχεδιασμένος για σωλήνες PEX, ούτως ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα αστοχίας στην ομογενοποίηση του υλικού και των προσθέτων.

Με αυτόν τον τρόπο πιστοποιούμε τη σωστή εφαρμογή των δύο δικών μας εξαρτημάτων.

Ελέγχεται η εξωτερική διάμετρος με τσερκόμετρο, το πάχος τοιχώματος και το οβάλ του σωλήνα με ηλεκτρονικό παχύμετρο.

Τα στοιχεία των μετρήσεων καταχωρούνται καθημερινά στα δελτία ISO μετά το πέρας των εργαστηριακών ελέγχων. Μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων δίνεται η εντολή διάθεσης.

Διασφάλιση ποιότητας ορειχάλκινων εξαρτημάτων

Η παραγωγή ορειχάλκινων εξαρτημάτων, από την ELVIOM, γίνεται από υλικά σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές νόρμες 12164, 12165, 12167 και 12168 καθώς και με το Γερμανικό DIN 50930/6 το οποίο προδιαγράφει τα συστατικά του ορείχαλκου για την καταλληλότητα του στο πόσιμο νερό.
Τα σπειρώματα στα εξαρτήματα κατασκευάζονται σύμφωνα με το ISO 228, πρότυπο που προδιαγράφει τις τελικές διαστάσεις τους. 

Η ELVIOM είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 από τον οργανισμό TÜV Γερμανίας και τα προϊόντα της διατίθενται στην αγορά αφού πρώτα έχουν περάσει τους παρακάτω ελέγχους. 

Με ειδικό προβολέα (Projector) ελέγχονται τα πάχη τοιχώματος και τα σπειρώματα.

Με ηλεκτρονικό σκληρόμετρο προηγμένης τεχνολογίας, ελέγχεται η πρώτη ύλη και τα επιμέρους παραχθέντα εξαρτήματα.

Πραγματοποιούνται δοκιμές σε πίεση λειτουργίας 6 bar (95oC) στα δοκιμαστήρια της εταιρείας.

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί η εταιρεία έχουν περάσει θερμική κατεργασία (απόταση). Τα εξαρτήματα με θηλυκά σπειρώματα υφίστανται θερμική κατεργασία για δεύτερη φορά, παραμένοντας σε κλίβανο απότασης μετά την παραγωγή για 1 ώρα στους 350° C. Έτσι αφαιρούνται οι τάσεις κατεργασίας και τα προϊόντα γίνονται ανθεκτικότερα.

Δοκιμή αντοχής σε στρέψη με ειδικό δυναμόκλειδο.

Τακτικός έλεγχος ως προς την δομή του κράματος (μεταλλογραφία) με φασματογράφο, ως προς την χημική τους σύστασή και με το τεστ του νιτρικού υδραργύρου ως προς τις εναπομείναντες τάσεις.

Σ’ όλες τις φάσεις της παραγωγής ελέγχονται τα σπειρώματα οι οπές και οι διαστάσεις με ειδικά πρότυπα και σπειρώμετρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την διατήρηση των σωστών ανοχών στα σπειρώματα.