AtlasPlus

Συχνές Ερωτήσεις

Το υλικό Πολυπροπυλένιο θεωρείται οικολογικό υλικό και προτείνεται από την Greenpeace, σε αντίθεση με το PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο), το οποίο εξαιτίας του χλωρίου που περιέχει δε συνιστάται από σχετικές οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος.
Ακόμη, το ΡΡ υπερέχει σημαντικά σε χημική αντοχή σε σχέση με το PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο), όπως και στην αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (το ΡΡ αντέχει στους 95oC ενώ το PVC έως τους 70oC).
Το ΡΡ είναι κατά 40% ελαφρύτερο από το PVC, με αποτέλεσμα την εύκολη μεταφορά, αποθήκευση και εγκατάσταση των σωλήνων και των εξαρτημάτων.
Ακόμη, οι συνδέσεις στα συστήματα από ΡΡ γίνονται χωρίς τη χρήση κόλλας ή άλλων εργαλείων, με αποτέλεσμα τη γρήγορη και απλή εργασία και τελικά την απόλυτα στεγανή λειτουργία του συστήματος αποχέτευσης εξαιτίας τη χρήσης ελαστικών δακτυλίων.

Το ΡΡ που χρησιμοποιείται στους σωλήνες Atlas-Plus είναι αυτοσβενούμενο και σε περίπτωση πυρκαγιάς δεν υποβοηθάται και δεν μεταδίδεται η φλόγα, όπως και δεν παράγονται αέρια που δύναται να επιφέρουν πνιγμό, σε αντίθεση με το κοινό ΡΡ ή το ΡΕ (πολυαιθυλένιο) ή ακόμη χειρότερα με το PVC, όπου κατά την καύση του παράγεται υδροχλωρικό οξύ.
Ακόμη, είναι ομοπολυμερούς τύπου (ΡΡ Type 1 ή ΡΡ-Η) πολυπροπυλένιο, κάτι που του προσδίδει υψηλή ακαμψία ακόμη και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες χωρίς να παρουσιάζει φαινόμενα μαλακώματος σε σχέση με τους άλλους τύπους πολυπροπυλενίου (Type 2 ή ΡΡ-Β), ενώ εξαιτίας του ότι διαθέτει επιπλέον ειδικά πρόσθετα στο υλικό του, εμφανίζει πολύ υψηλή αντοχή στα χτυπήματα.

Ο σωλήνας Atlas-Plus έχει εξαιρετική αντοχή στα χτυπήματα ακόμη και σε θερμοκρασίες πολύ χαμηλότερες του μηδενός. Οι σωλήνες Atlas-Plus υπερβαίνουν κατά πολύ τις απαιτήσεις του προτύπου, επιδεικνύοντας μηχανικές αντοχές στις προσκρούσεις βαρύτερων σφαιρών από μεγαλύτερα ύψη σε σχέση με τα προδιαγεγραμμένα από το πρότυπο, και κυρίως σε περιβάλλον θερμοκρασιών πολύ χαμηλότερο των 23oC, οι οποίες είναι της τάξης των 5 βαθμών υπό του μηδενός (-5oC).

Ο σωλήνας Atlas-Plus έχει εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία UV εξαιτίας των ειδικών προσθέτων στο υλικό του, παρόλα αυτά καλό είναι να προστατεύεται με βαφή (πλαστικό χρώμα) όταν τοποθετείται εξωτερικά, ώστε να μεγιστοποιηθεί η διάρκεια ζωής του.

Όχι. Οι δονήσεις που θα μεταφερθούν από το κτίριο στο Σύστημα θα απορροφηθούν από τους ελαστικούς δακτυλίους, χωρίς να δημιουργηθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα.

Η στεγανότητα του συστήματος Atlas-Plus επιτυγχάνεται με τη χρήση ελαστικών δακτυλίων στις συνδέσεις τους με μούφα. Δεν απαιτείται η χρήση κόλλας όπως στους σωλήνες PVC, κάτι που είναι ζημιογόνο για την υγεία των εγκαταστατών εξαιτίας των πολύ ερεθιστικών χημικών ουσιών που περιέχει η κόλλα.

Στο σύστημα Atlas-Plus οι διαστολές απορροφούνται από τις μούφες. Παρόλα αυτά, σε μεγάλα ευθύγραμμα μήκη καλό είναι να υπολογιστούν.

Ναι. Χρησιμοποιείστε τα ειδικά κοπτικά εργαλεία σωλήνων και αν αυτό δεν είναι εφικτό, χρησιμοποιείστε πριόνι με μικρά και κοφτερά δόντια. Προσέξτε τη γωνία κοπής να είναι κάθετη στο διαμήκη άξονα του σωλήνα και αφαιρέστε τα γρέζια.

Στους κάθετα τοποθετημένους σωλήνες τοποθετείστε στηρίγματα ανά 15 φορές τη διάμετρο και στους οριζόντια τοποθετημένους ανά 10 φορές τη διάμετρο. Σε όλες τις μούφες πρέπει να τοποθετείται σφικτήρας συγκράτησης.

Όχι. Η κόλλα PVC δεν μπορεί να διαλύσει το ΡΡ.

Ναι. Αρκεί να υπάρχουν 2 στρώματα άμμου τουλάχιστον 15 cm έκαστο, πάνω και κάτω από το Σύστημα. Εάν πρόκειται να περάσουν βαρέα οχήματα συνίσταται η χρήση μπετόν ή πλέγματος πριν την τελική επιχωμάτωση.

Το Σύστημα Atlas-Plus έχει πιστοποίηση προϊόντος για τις φυσικές και μηχανικές του ιδιότητες, όπως και για την ιδιότητα ακαυστότητας του, από το Διεθνούς φήμης Γερμανικό Ινστιτούτο SKZ, όπως και από τον Ουκρανικό Οργανισμό Sepro.
Το Σύστημα έχει εγγύηση 10 χρόνων από την ημερομηνία εγκατάστασης για ποσό 500.000 ευρώ και ως του ανωτέρω ποσού των 3.000.000 ευρώ.