AtlasPlus

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

Η εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων Atlas Plus και των εξαρτημάτων τους είναι λεία και στιλπνή και παράλληλα αρκετά σκληρή έτσι ώστε να μην χαράσσεται εύκολα, χαρακτηρίζονται από την υψηλή ακαμψία τους και τη μεγάλη αντοχή τους ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Αναλυτικότερα τα πλεονεκτήματα που καθιστούν τους σωλήνες και τα εξαρτήματα Aqua Plus ως την ιδανικότερη λύση σε συστήματα αποχέτευσης είναι τα εξής:
 

Τέλεια στεγανότητα του αποχετευτικού δικτύου εξαιτίας των συνδέσεων των επιμέρους τμημάτων με μούφα, στην οποία είναι ενσωματωμένοι υψηλής ποιότητας ελαστικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης.
 

Εύκολη και απλή εγκατάσταση σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο.
 

Άριστη χημική αντοχή σε όλα τα διαβρωτικά λύματα που κυκλοφορούν στις αποχετεύσεις, ακόμη και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (καυτές απορροές).
 

Ικανοποιητική μείωση του επιπέδου ήχου και περιορισμό της διάδοσής του με αποτέλεσμα την αθόρυβη λειτουργία της εγκατάστασης.
 

Αντοχή σε κάθε είδους εξωτερική μηχανική καταπόνηση στις εκδορές, στα χτυπήματα ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
 

Αντοχή στα σπασίματα και στις ρηγματώσεις, ακόμη και σε περιπτώσεις σεισμών ή/και μικροκαθιζήσεων των κτιρίων.
 

Υψηλή αντοχή στην κρούση, επομένως ανθεκτικότητα κατά την αποθήκευση, κατά τη μεταφορά και κατά τη χρήση στην εγκατάσταση.
 

Ασφάλεια σε περιπτώσεις πυρκαγιών εξαιτίας της πυραντοχής του υλικού. Δε συντηρείτε και δεν επεκτείνετε η φλόγα. Εναρμονίζεται με τον κανονισμό πυρασφάλειας DIN 4102 Β1.
 

Απορρόφηση των θερμικών γραμμικών διαστολών από τις μούφες με τους ελαστικούς δακτυλίους.
 

Αντοχή στη γήρανση από την ηλιακή ακτινοβολία σε εξωτερικά τοποθετημένους σωλήνες και εξαρτήματα.
 

Συσκευασία σωλήνων και εξαρτημάτων σε ειδικές βάσεις, η οποία αποτρέπει φαινόμενα εμφάνισης οβαλιτέ από τη συμπίεση που προκαλεί το βάρος των υπερκείμενων σωλήνων.
 

Δεν απαιτείται η χρήση κόλλας ή άλλων στεγανωτικών κατά τις συνδέσεις.
 

Εγγυημένη διάρκεια ζωής σωλήνων, εξαρτημάτων και ελαστικών δακτυλίων άνω των 50 χρόνων συνεχούς λειτουργίας για λύματα έως 90oC.
 

Πλήρης συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής νόρμας ΕΝ 1451 και των γερμανικών προτύπων DIN 19560-10 και DIN 4102-1.

Το Πολυπροπυλένιο θεωρείται οικολογικό υλικό και προτείνεται από όλους τους σχετικούς οργανισμούς ως πράσινο δομικό στοιχείο.

Σύμφωνα με ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το PVC δημιουργεί προβλήματα κατά την καύση του(εκλύονται ατμοί υδροχλωρικού οξέος). Επιπλέον το Κοινοβούλιο θεωρεί αναγκαία τη θέσπιση κοινοτικής νομοθεσίας για την κατάργηση του καδμίου και των σταθεροποιητών με βάση το μόλυβδο, που αποτελούν τοξικές πρόσθετες ουσίες. Όσον αφορά τις φθαλικές ενώσεις, που χρησιμοποιούνται συχνά ως μαλακτικά αλλά υπάρχει υπόνοια ότι προσομοιάζουν στις ορμόνες και προκαλούν προβλήματα γονιμότητας.

Σύμφωνα με το Ευρωκοινοβούλιο οι κόλλες για τη σύνδεση των σωλήνων PVC συνήθως περιέχουν τους πτητικούς αρωματικούς διαλύτες THF. Τα διαλυτικά αυτά χρησιμοποιούνται για τη διάλυση των σωλήνων PVC ώστε να επιτευχθεί η κόλληση και κατατάσσονται στα λίαν εύφλεκτα και ερεθιστικά χημικά προϊόντα, δηλαδή σε μικρές ποσότητες ερεθίζουν μάτια, δέρμα, λαιμό, προκαλούν ναυτία, ίλιγγο και πονοκέφαλο. Σε μεγάλες ποσότητες επηρεάζουν το νευρικό σύστημα και πιθανόν να προκαλέσουν γονιδιακές ανωμαλίες.

Αν και αυτοί οι διαλύτες είναι αρκετά ισχυροί, δεν καταφέρνουν να διαλύσουν το πολυπροπυλένιο (PP), κάτι που υποδηλώνει την πολύ υψηλότερη χημική αντοχή του σε σχέση με το PVC.

Τέλος σύμφωνα με το Ευρωκοινοβούλιο το πολυπροπυλένιο (ΡΡ) από την άλλη μεριά, θεωρείται πλήρως ατοξικό υλικό, πλήρως ανακυκλώσιμο και κατά την καύση του παράγονται μόνο διοξείδιο του άνθρακα και υδρατμοί.