AquaPlus

Ερωτήσεις - απαντήσεις

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα του συστήματος Aqua-plus είναι μη τοξικά και απόλυτα ασφαλή για πόσιμο νερό και τρόφιμα. Άλλωστε οι περισσότερες συσκευασίες τροφίμων χρησιμοποιούν ως υλικό κατασκευής το PP-R που από το ίδιο υλικό είναι κατασκευασμένο και το σύστημα Aqua-plus.
Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα Aqua-plus φέρουν επίσημη πιστοποίηση καταλληλότητας για πόσιμο νερό και για δίκτυα ζεστού νερού από το SKZ Γερμανίας, DVGW Γερμανίας, WRAS Μ. Βρετανίας, AENOR Ισπανίας, ZIK Κροατίας και το GOST Ρωσίας.

Σύμφωνα με τις δοκιμές που υποβάλλεται ο σωλήνας Aqua-plus, τα σχετικά διαγράμματα διάρκειας ζωής σε συνδυασμό με πίεση και αυξημένη θερμοκρασία καθώς και οι ιδιότητες του υλικού καθιστούν το σύστημα Aqua-plus κατάλληλο για εγκαταστάσεις θέρμανσης. Ένας πολύ καλός συνδυασμός υλικών στις εγκαταστάσεις θέρμανσης είναι να χρησιμοποιούνται οι σωλήνες Aqua-plus με υαλονήματα για κεντρικές στήλες προσαγωγής και επιστροφής παρέχοντας ζεστό νερό θέρμανσης στους συλλέκτες διανομής της κεντρικής θέρμανσης και ο σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου Como-pex από τους συλλέκτες προς τα θερμαντικά σώματα.

Όπως όλα τα υλικά έτσι και ο σωλήνας Aqua-plus απαιτεί μία προσοχή κατά την εγκατάσταση του όταν οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος είναι κοντά στους 0οC. Από την στιγμή όμως που θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει λόγω της ελαστικότητας του υλικού σε συνδυασμό με το σχετικά μεγάλο πάχος τοιχώματος ο σωλήνας Aqua-plus συμπεριφέρεται καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο κλασσικό υλικό (π.χ. μέταλλο) στο παγωμένο νερό περιορίζοντας έτσι το κόστος συντήρησης της εγκατάστασης.

Αν και υπάρχει ολοκληρωμένη σειρά καμπυλών (εξαρτήματα 45ο και 90ο) καθώς και «V» παράκαμψης κάθετων σωλήνων, σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο μπορεί ο σωλήνας να θερμανθεί με την χρήση ειδικής συσκευής θερμού αέρα στους 135οC

Γενικά οι πλαστικοί σωλήνες δεν θα πρέπει να εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις που απαιτείται να γίνει εξωτερική εγκατάσταση τότε θα πρέπει οι σωλήνες να προστατεύονται με μία εξωτερική μόνωση ή να βάφονται με πλαστικό χρώμα. Εμφανή μέρη σωλήνων σε εσωτερικές εγκαταστάσεις (π.χ. υπόγεια )δεν είναι αναγκαίο να καλύπτονται οι σωλήνες.

Γενικά οι πλαστικοί σωλήνες έχουν μεγαλύτερη θερμική διαστολή και συστολή συγκρινόμενοι με τους μεταλλικούς. Για τον λόγο αυτό σε μεγάλα ευθεία μήκη σωληνώσεων θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια για την θερμική διαστολή και συστολή με την χρήση διαστολικών εξαρτημάτων, στηριγμάτων και συναρμογών ( π.χ. ευλύγιστος βραχίονας ). Στις εργαστηριακές δοκιμές ο σωλήνας Aqua-plus παρουσιάζει γραμμική διαστολή 0,5% έναντι 2% που ορίζετε ως επιτρεπτό όριο από τους κανονισμούς.
Όταν ο σωλήνας εγκιβωτίζεται σε μπετόν τότε ακολουθεί το γενικό κανόνα των πλαστικών σωλήνων, όπου δε διαστέλλονται κατά μήκος αλλά προς το εσωτερικό τους. Γι αυτό συστήνετε ακόμη και στις περιπτώσεις που η εγκατάσταση των σωληνώσεων γίνετε σε τοιχοποιία το πάχος του σοβά να είναι 3 cm. Σε εμφανή εγκατάσταση για τα ζεστά νερά χρήσης και για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης συστήνετε να χρησιμοποιείται ο σωλήνας Aqua Plus με υαλονήματα ή ο σωλήνας Aqua Plus με αλουμίνιο οι οποίοι παρουσιάζουν διαστολές παρόμοιες με αυτές των μεταλλικών σωλήνων.

Οι έλεγχοι στους οποίους υπόκεινται τα προϊόντα μας ξεκινούν από τα τεστ παραλαβής πρώτων υλών, διαφόρων υλικών και υλικών συσκευασίας. Ακολουθούν οι δοκιμές των τελικών προϊόντων που περιλαμβάνουν διαστατικούς και οπτικούς ελέγχους, δοκιμές σε πίεση και θερμοκρασία, δοκιμές επαναφοράς μετά από θέρμανση, δοκιμές κρούσης, ελέγχους κατά τη φάση της συσκευασίας και δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την φάση της αποθήκευσης.

Το σύστημα Aqua-plus έχει σχεδιαστεί για διάρκεια ζωής τουλάχιστον 50 χρόνια για συνεχή λειτουργία ( 24 ώρες – 365 ημέρες ) σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας 70οC και υψηλών πιέσεών 8,5 bar.

Στο σύστημα σωλήνων και εξαρτημάτων Aqua-plus σε περίπτωση που από λάθος κάποιος τρυπήσει τον σωλήνα μπορούμε σχετικά ανέξοδα να επισκευάσουμε την βλάβη με την χρήση ενός ειδικού τεμαχίου (καρφάκι 7/11mm).
Στην περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγω χρειαστεί να επιδιορθώσουμε σωλήνα που σε κάποιο σημείο κατά μήκος παρουσιάζει ρωγμή ή σπάσιμο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εξάρτημα ηλεκτρομούφας ή ορειχάλκινο εξάρτημα (σύνδεσμο) μηχανικής σύσφιξης.

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του συστήματος Aqua-plus είναι ότι η εσωτερική λεία επιφάνεια σε συνδυασμό με τις ιδιότητες του υλικού δεν παρουσιάζει φαινόμενα ηλεκτροχημικής διάβρωσης ή εναπόθεση αλάτων ( όπως οι μεταλλικοί σωλήνες ) με αποτέλεσμα οι σωληνώσεις να μένουν αναλλοίωτοι στο χρόνο και να καθιστούν μ’ αυτό τον τρόπο οικονομικότερη την λειτουργία της εγκατάστασης χωρίς αλλαγές και προβλήματα.

Το σύστημα σωλήνων & εξαρτημάτων Aqua-plus καλύπτεται από εγγύηση 10 ετών με ασφαλιστική κάλυψη από την ασφαλιστική εταιρεία ALLIANZ για ζημιές που προκαλούνται από αποδεδειγμένη αστοχία του υλικού, με χρηματικό ποσό 500.000 € κατά περίπτωση και μέχρι του ανώτερου ποσού 3.000.000 € στη διάρκεια ενός έτους.