Τρίοδος και τετράοδος βάνα ανάμιξης

Με τη χρήση μιας τετράοδης βάνας ανάμειξης πραγματοποιείται μια πρώτη ρύθμιση της θερμοκρασίας του ζεστού νερού που τροφοδοτεί ο λέβητας (περίπου 50°C). Μετά την τετράοδη, τοποθετείται τρίοδος βάνα ανάμειξης στη γραμμή προσαγωγής κάθε γκρουπ συλλεκτών, μειώνοντας σε δεύτερο βαθμό και διαφορετικά για κάθε συλλέκτη τη θερμοκρασία του νερού που διοχετεύουμε στο δάπεδο.