Θερμοστάτης χώρου

Με το θερμοστάτη, ο οποίος αντιδρά στις θερμοκρασιακές αλλαγές με ακρίβεια έως και 0,1°C, επιτυγχάνουμε την επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου. Έτσι αυξάνουμε την ακρίβεια της θερμοκρασίας κατά δέκα φορές σε σχέση με τους κοινούς θερμοστάτες.