Στηρίγματα σωλήνα

Είναι τύπου κλιπ και χρησιμοποιούνται για την καλύτερη στήριξη του σωλήνα στη μορφόπλακα, όπου αυτό απαιτείται.