Ορειχάλκινα εξαρτήματα

Στη γκάμα των υλικών είναι διαθέσιμα ορειχάλκινα εξαρτήματα για την ολοκληρωμένη εγκατάσταση του γκρουπ τα οποία είναι: ρακόρ σύνδεσης Φ17x2 – ¾”(Eurocone), ταφ τερματικά, αυτόματα εξαεριστικά, βαλβίδες πλήρωσης καθώς και ειδικοί μαστοί τοποθέτησης θερμομέτρων στις επιστροφές και στην κεντρική προσαγωγή.