Μορφόπλακα

Κατασκευασμένη από διογκωμένη πολυστερίνη με φιλμ πολυαιθυλενίου και ειδική διαμόρφωση στην επιφάνεια της (τάπες). Η μορφόπλακα προσφέρει θερμομόνωση, ηχομόνωση και υγροπροστασία έναντι της τσιμεντοκονίας επικάλυψης. Εξασφαλίζει τέλεια στήριξη του σωλήνα και κάλυψή του από τη τσιμεντοκονία επικάλυψης. Επιτρέπει την τήρηση των αποστάσεων διάστρωσης των κυκλωμάτων σε βήμα 7.5cm και 15cm. Οι διαστάσεις τεμαχίου είναι 1350 x 750 mm2 και διατίθενται σε κιβώτια των 14τμχ. Η αντοχή σε θλίψη της μορφόπλακας είναι 150kPa σύμφωνα με το EN 826. Το συνολικό ύψος της μορφόπλακας (τάπα + βάση) είναι 4,5cm. Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας είναι 0,034 w/mK και η αντίσταση θερμοδιαφυγής ανέρχεται στα 0,4m2k/W.