Συλλέκτης Ecofloor plus

Χρησιμοποιούμε τον ίδιο πετυχημένο τύπο συλλέκτη με το κλασικό σύστημα. Πρόκειται για διανομείς τύπου μπάρας, χωρίς ενώσεις, επινικελωμένους, ορειχάλκινους, ονομαστικής διαμέτρου 1” ή 1¼’’ με σπείρωμα ¾” (Eurocone). Ο συλλέκτης προσαγωγής διαθέτει ενσωματωμένους διακόπτες τύπου άλεν ή ροόμετρα, τα οποία ρυθμίζουν την παροχή κάθε κυκλώματος βάση της μελέτης του συστήματος. Ο συλλέκτης επιστροφής διαθέτει βαλβίδα για την τοποθέτηση ηλεκτροθερμικών κινητήρων (actuators), για την αυτόνομη λειτουργία κάθε κυκλώματος.  Στην προσαγωγή του συνδέουμε μαστός προσαγωγής 1’’ με θερμόμετρο και σε όλες τις επιστροφές μαστούς επιστροφής 3/4’’ για καλύτερη και ευκολότερη ρύθμιση των κυκλωμάτων. Σε κάθε έξοδο του συλλέκτη (προσαγωγή / επιστροφή ) συνδέουμε συστολή 3/4’’ σε 3/8’’ και το ειδικό εξάρτημα ταυ (διακλαδωτής) το οποίο φέρει δυο λήψεις press lock Φ10. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούμε χώρο γιατί οι συλλέκτες του νέου συστήματος είναι μικρότεροι από το κλασικό σύστημα.