Μόνωση

Η ινο-γυψοσανίδα έχει άριστα χαρακτηριστικά μόνωσης του αερόφερτου ήχου. Όσον αφορά τη θερμομόνωση και τον κτυπογενή θόρυβο χρησιμοποιούμε διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυεστερίνη, υψηλής σκληρότητας, πάχους τουλάχιστον 2 cm και ειδικό μονωτικό ρολό από αφρώδες πολυαιθυλένιο ύψους 0,5 cm με συντελεστή λ=0,045 W/ mK και ηχο-απορρόφηση 19 dB.

Καινούργιες κατασκευές
Προτείνονται διάφορες λύσεις μονώσεων υψηλής σκληρότητας (διογκωμένη πολυεστερίνη EPS 200 ή εξηλασμένη πολυεστερίνη XPS 200). Η πρότασή είναι η διογκωμένη γραφιτούχα πολυεστερίνη (EPS 200), πάχους 2 εκατοστών, με λ=0,030 W/mk.
Το συνολικό ύψος στις καινούργιες κατασκευές στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί πλακάκι διαμορφώνεται στα 4,7 εκατοστά (2 μόνωση, 1,5 cm ινο-γυψοσανίδα, 0,6 εκατοστά κόλλα & 0,6 cm πλακάκι) ή 5,2 εκατοστά σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε και το ειδικό ηχομονωτικό ρολό από πολυαιθυλένιο.

Παλιές κατασκευές
Ειδικό μονωτικό ρολό από αφρώδες πολυαιθυλένιο ύψους 0,5 cm με συντελεστή λ=0,045 W/mK και ηχο-απορρόφηση 19 dB. Στις παλιές κατασκευές τόσο για την θερμομόνωση όσο και για την ηχομόνωση το ήδη υπάρχον στρώμα της τσιμεντοκονίας και του τελικού δαπέδου μας επιτρέπει να μη λάβουμε υπόψη μας τους κανόνες της μόνωσης που λαμβάνουμε υπόψη μας στις καινούργιες κατασκευές.
Το συνολικό ύψος στις παλιές κατασκευές στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί πλακάκι διαμορφώνεται στα 3,2 εκατοστά (0,5 cm μόνωση, 1,5 cm ινο-γυψοσανίδα, 0,6 εκατοστά κόλλα & 0,6 cm πλακάκι).