Μεμβράνη αποσύμπλεξης

Εναλλακτικά μεταξύ δύο στρωμάτων κόλλας πλακιδίων προτείνουμε ως option τη μεμβράνη αποσύμπλεξης. Ουσιαστικά επιτρέπει τις επικαλύψεις να λειτουργούν ως ανεξάρτητες στρώσεις σε σχέση με το υπόστρωμα. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγουμε την οποιαδήποτε ρηγμάτωση στα πλακάκια ανεξάρτητα από κάποια ρηγμάτωση που θα παρουσιάσει το υπόστρωμα. Το πάχος της (0,50 mm) δεν επηρεάζει το τελικό ύψος του δαπέδου μας.