Σωλήνες Aqua-plus PRINS προμονωμένος

Με βάση την εμπειρία από τα έργα που έχουμε πραγματοποιήσει δημιουργήσαμε μία νέα σειρά προ-μονωμένων σωλήνων όπου το εξωτερικό περίβλημα είναι σωλήνας PVC υψηλής ποιότητας, λευκού χρώματος με σταθεροποίηση για την ηλιακή ακτινοβολία, ελεύθερου μολύβδου, κατηγορίας B1 όσον αφορά την ακαυστότητα και με πρόσθετα κατασταλτικά καπνού. Ο χρόνος παράδοσης είναι 3-5 ημέρες από την γραπτή επιβεβαίωση της παραγγελίας. Τα μήκη των σωλήνων είναι 4 μέτρα, στοιχείο που βοηθάει στην καλύτερη συμπίεση της Πολυουρεθάνης με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας.

Πλεονεκτήματα Aqua Plus PRINS :
 
 • Ομοιόμορφη μόνωση από συμπαγή Πολυουρεθάνη. Η πυκνότητα της, είναι μεγαλύτερη από 60Kgr/m3, σύμφωνη με το EN 253.
 • Καθολική πλήρωση όλων των επιφανειών. Αποτέλεσμα να αποφεύγονται υγροποιήσεις και φαινόμενα εγκλωβισμού αέρα.
 • PVC υψηλής ποιότητας, λευκού χρώματος με σταθεροποίηση για την ηλιακή ακτινοβολία, ελεύθερου μολύβδου, κατηγορίας B1 όσον αφορά την ακαυστότητα και με πρόσθετα κατασταλτικά καπνού. 
 • Αυτοσβενόμενο υλικό, δεν εξαπλώνει τη φωτιά.
 • Ο νέος σωλήνας έχει μικρότερες διαστολές από το χαλκό (0,016 mm/m/oC). 
 • Μικρότερες γραμμικές διαστολές κατά 40% από το σωλήνα με υαλονήματα.
 • Οι εξαιρετικές θερμο-μονωτικές ιδιότητες της Πολυουρεθάνης (λ=0,021 W/mK) έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση των απωλειών από 63-138% σε σχέση με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Εν.Α.Κ. 
 • Μεγάλη διάρκεια ζωής.
 • Μηδενική Συντήρηση. 
 • Σταθερό λ της μόνωσης. 
 • Είναι αδιάβροχο υλικό.
 • Δεν προσβάλλεται από έντομα και τρωκτικά.