Ηλιακός Θερμοσίφωνας Green line Strip 80

Δοχείο ΖΝΧ 80L (*79L)

Επιλεκτικός Συλλέκτης Strip 1,50 m2

Βάση Δώματος (Ταρατσας)

Υλικά Σύνδεσης-Υγρά