Ηλιακός Θερμοσίφωνας Green line Strip 300

Δοχείο ΖΝΧ 300L (*255L)

2x Επιλεκτικός Συλλέκτης Strip 2,50 m2

Bάση Δώματος (Ταρατσας) - Κεραμοσκεπής

Υλικά Σύνδεσης-Υγρά