Ηλιακός Θερμοσίφωνας Green line Strip 270

Δοχείο ΖΝΧ 270L (*255L)

2x Επιλεκτικός Συλλέκτης Strip 2,00 m2

Αυτόματη βάση Δώματος (Ταρατσας) - Κεραμοσκεπής

Υλικά Σύνδεσης-Υγρά