Ηλιακός Θερμοσίφωνας Green line Strip 200

Δοχείο ΖΝΧ 200L (*194L)

2x Επιλεκτικός Συλλέκτης Strip 1,50 m2

Αυτόματη βάση Δώματος (Ταρατσας) - Κεραμοσκεπής

Υλικά Σύνδεσης-Υγρά