Ηλιακός Θερμοσίφωνας Green line Strip 170

Δοχείο ΖΝΧ 170L (*170L)

Επιλεκτικός Συλλέκτης Strip 2,50 m2

Αυτόματη βάση Δώματος (Ταρατσας) - Κεραμοσκεπής

Υλικά Σύνδεσης-Υγρά