Ηλιακός Θερμοσίφωνας Green line Strip 150

Δοχείο ΖΝΧ 150L (*132L)

Επιλεκτικός Συλλέκτης Strip 2,00 m2

Αυτόματη βάση Δώματος (Ταρατσας) - Κεραμοσκεπής

Υλικά Σύνδεσης-Υγρά