Ηλιακός Θερμοσίφωνας Green line Strip 120

Δοχείο ΖΝΧ 120L (*107L)

Επιλεκτικός Συλλέκτης Strip 1,50 m2

Αυτόματη βάση Δώματος (Ταρατσας) - Κεραμοσκεπής

Υλικά Σύνδεσης-Υγρά