Ηλιακός Θερμοσίφωνας Green line Atlas 500 (3 συλ.)

Δοχείο ΖΝΧ 500L

3x Επιλεκτικός Συλλέκτης Strip 2,00 m2

Bάση Δώματος (Ταρατσας) - Κεραμοσκεπής

Υλικά Σύνδεσης-Υγρά