Βαλβίδα πλήρωσης-εκκένωσης

Εφαρμόζεται πάνω στο ταφ τερματικό και στεγανοποιεί με ελαστικό δακτύλιο ποιότητας EPDM. Τοποθετώντας λαστιχοσωλήνα 3/4" με σφιχτήρα στο ακροστόμιό του, μπορούμε να γεμίσουμε ή να αδειάσουμε την εγκατάσταση. Λειτουργεί περιστρέφοντας 2 φορές το περικόχλιο, το οποίο ανοίγει την ενσωματωμένη βαλβίδα. Μπορεί να τοποθετηθεί και στον λέβητα.