Σετ πλαστικού σωλήνα

Συνδέουν τους σωλήνες με τα αρσενικά σπειρώματα του συλλέκτη ή διακόπτη. Αποτελείται από 3 εξαρτήματα:

  • Την κωνική ουρά, με το ακροστόμιο πάνω στο οποίο εφάπτεται το εσωτερικό μέρος του σωλήνα.Στεγανοποιεί με ελαστικό δακτύλιο από EPDM και παράλληλα μέταλλο με μέταλλο στον κώνο σύνδεσης.
  • Τον κωνικό δακτύλιο ο οποίος έχει δύο κώνους απαραίτητους για την στεγανοποίηση και συγκράτηση του ορειχάλκινου εξαρτήματος με τον πλαστικό σωλήνα.
  • Το περικόχλιο.