Προσθήκες

Παράγονται από κράμα ορείχαλκου υψηλής ποιότητας και υπερκαλύπτουν τις προδιαγραφές των Γερμανικών προτύπων. Η πρώτη ύλη έχει περάσει από ειδική θερμική κατεργασία ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή σκληρότητα. Στο προϊόν, κατά την κατεργασία του, αναπτύσσονται εσωτερικές τάσεις με αποτέλεσμα την αύξηση της σκληρότητας. Το τελικό προϊόν πλέον υπόκειται για δεύτερη φορά σε θερμική επεξεργασία ώστε να αφαιρεθούν οι τάσεις που έχουν δημιουργηθεί από την κατεργασία του και να μηδενιστούν οι πιθανότητες εμφάνισης ραγισμάτων (season cracking) όπως επίσης και για να επαναφέρουμε την επιθυμητή σκληρότητα.