Μαστοί σύνδεσης συλλεκτών

Πρόκειται για εξαρτήματα που εγκαθίστανται γρήγορα και εύκολα. Παράγονται σε διαστάσεις 1" & 1 1/4" αρσενικό-αρσενικό και αρσενικό–θηλυκό. Οι μαστοί σύνδεσης κατά την εφαρμογή τους στεγανοποιούν απόλυτα με o-ring ποιότητας EPDM και fiber στα θηλυκά σπειρώματα ενώ παράλληλα η ελευθερία περιστροφής τους βοηθάει τον εγκαταστάτη στις διάφορες εφαρμογές .