Μαστοί προσαγωγής και επιστροφής κυκλωμάτων

Για την καλύτερη εξισορρόπηση του συστήματος της θέρμανσης προτείνεται να χρησιμοποιούνται οι ειδικοί μαστοί προσαγωγής και επιστροφής στους οποίους προσαρμόζονται τα θερμόμετρα. Η επιτυχία μιας εγκατάστασης θέρμανσης στηρίζεται στην όσο το δυνατόν καλύτερη ρύθμιση θερμοκρασίας προσαγωγής και επιστροφής του νερού.