Γωνία υδροληψίας 105°

Πρόκειται για γωνία υδροληψίας με κλίση 105° η οποία διευκολύνει την παρέμβαση του εγκαταστάτη σε περίπτωση διαρροής. Με την χρήση της συστολής η οποία προσαρμόζεται στις υποδοχές της γωνίας υδροληψίας, το σπιράλ προστασίας αγκαλιάζει τμήμα της γωνίας, έτσι ώστε σε τυχαία διαρροή το νερό να περάσει στον πίνακα διανομής.