Δοχείο ΖΝΧ για αντλία 750L-1000L BLS-1 με 1 εναλλάκτη