Δοχεία ΖΝΧ για αντλία 750L-1000L BLS-2 με 2 εναλλάκτές