Δοχεία ΖΝΧ για αντλία 200L-500L BLS-1 με 1 εναλλάκτη