Δοχεία Αδρανείας 500L - 2000L BAC-2-ΤΤ με 2 εναλλάκτες & Tank in Tank