Δοχεία Αδρανείας 500L - 2000L BAC-2-CI με 2 εναλλάκτες & INOX Σερπαντίνα