Δοχεία Αδρανείας 500L - 2000L BAC-1-ΤΤ με 1 εναλλάκτη & Tank in Tank