Δοχεία Αδρανείας 500L - 2000L BAC-1-CI με 1 εναλλάκτη & INOX Σερπαντίνα