Δοχεία Αδρανείας 500L - 2000L BAC-0 -ΤΤ χωρίς εναλάκτη & Tank in Tank