Δοχεία Αδρανείας 500L - 2000L BAC-0-CI χωρίς εναλλάκτη & INOX Σερπαντίνα