Δοχεία Αδρανείας 150L - 2000L BAC-2 με 2 εναλλάκτες