Δοχεία Αδρανείας 150L - 2000L BAC-1 με 1 εναλλάκτη