Κεντρική Μονάδα Ελέγχου (Elfocontrol2)

Συσκευή κεντρικού ελέγχου για οικιακές εφαρμογές θέρμανσης, ψύξης, παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και διαχείρισης αέρα. Το ELFOControl² HOME είναι ο  «εγκέφαλος» του συστήματος και διαχειρίζεται όλα τα επιμέρους στοιχεία που απαρτίζουν την εγκατάσταση.

Το ELFOControl² ελέγχει την κατάσταση κάθε συσκευής και επιτρέπει τη ρύθμιση της λειτουργίας όλου του συστήματος από ένα σημείο, όπου μπορεί κάποιος να επιλέξει το επιθυμητό επίπεδο άνεσης. Η ρύθμιση των παραμέτρων είναι απλή και λειτουργική. Με τη βοήθεια των προκαθορισμένων λειτουργιών, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το επίπεδο άνεσης που αυτός επιθυμεί.

Σε αυτή την οθόνη συνδέονται, διαχειρίζονται και παραμετροποιούνται σε κεντρικό επίπεδο όλες οι συσκευές κλιματισμού.

Διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής  7,2” με πλατφόρμα Android.

Σειρά Εμφάνισης: 
1