Οικονομικά Στοιχεία

Εταιρικές Ανακοινώσεις

Πρόσκληση μετόχων για Γενική Συνέλευση - Κυρ 20/09/15
28.08.2015
Ισολογισμός 2014
19.06.2015
Πρόσκληση μετόχων για Γενική Συνέλευση για 15/12/2014
18.11.2014
Πρόσκληση μετόχων για Γενική Συνέλευση για 30/06/2014
05.06.2014